Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANS- ssgr (forts.):
TRANS-NATIONELL1004. som avser l. omfattar l. berör flera länder l. sträcker sig över nationella gränser; särsk. om företag: som bedriver verksamhet i flera länder, multinationell. En helt oberoende, internationell organisation, som arbetar över gränserna, transnationellt. Expressen 3 ⁄ 1 1961, s. 9. Konferensen kommer .. inte att begränsa sig till transnationella eller regionala problem. SvD 15 ⁄ 5 1970, Bil. s. XI. GHT 6 ⁄ 6 1972, s. 5 (om arbete). I sällskap med tre andra svenska företag, SKF, ABB och Volvo, finns Electrolux bland världens tio mest transnationella, eller statslösa, företag. GbgP 8 ⁄ 5 1990, s. 18. SvD 5 ⁄ 9 1994, s. 23 (om förbindelser).
-NEPTUNSK104. [till namnet på planeten NEPTUNUS] (i fackspr.) om planet: som rör sig utanför l. bortom planeten Neptunus bana. Bergstrand Astr. 266 (1925).
-OCEAN1004. som finns på l. kommer från andra sidan världshaven; äv.: som korsar l. går genom haven; jfr ocean, adj., o. -marin, -oceanisk. SD(A) 13 ⁄ 2 1904, s. 6. VFl. 1911, s. 105 (om länder). Svensk transocean sjöfart. SvD(A) 30 ⁄ 12 1937, s. 14. Pettersson DjuphGåt. 66 (1943; om telegrafkabel). SvSjöfT 1977, nr 52, s. 6 (om handel).
Ssg: transocean-linje. (numera bl. tillf.) BtRiksdP 1900, I. 2: nr 2, s. 37. SAOL (1998).
-OCEANISK01040 l. 10- l. 3~0020 l. -OCEANSK1004. jfr oceanisk, adj.1 2, o. -marinsk, -ocean. NordT 1880, s. 124 (om länder). Under 19:e århundradet beräknas den transoceanska emigrationen ha beröfvat Europa öfver 28 millioner människor. 2UB 10: 403 (1907).

 

Spalt T 2322 band 35, 2007

Webbansvarig