Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANS- ssgr (forts.):
TRANS-KULTURELL1004 l. 0104. som avser l. gäller l. hänför sig till l. omfattar (möte mellan) olika kulturer l. når över kulturgränser; särsk. (i fackspr.) dels om omvårdnad: som gäller patienter från olika kulturer, dels om psykiatri l. psykologi: som undersöker uppkomst, yttring o. förlopp av psykiska störningar i olika kulturer. ÅbKristHum. 1964, s. 9. (Forskaren) som studerat mänskliga störningar som schizofreni och alkoholism ur ett tvärvetenskapligt och transkulturellt perspektiv. GbgP 27 ⁄ 5 1982, s. 2. Den välvilligaste vuxne saknar ännu begrepp och förståelse för den transkulturella medievärld som ser ut att ta form, och där de yngsta ser ut att känna sig hemma. Expressen 18 ⁄ 2 1991, s. 5. Docent i transkulturell psykologi. DN 20 ⁄ 3 1994, s. 12. (Studieprogrammet) Transkulturell vård är avsett för studeranden med speciellt intresse för vård av patienter från andra kulturer. Hufvudstadsbl. 25 ⁄ 9 2003, s. 17.
-KUTAN104. med. som sker l. ges genom huden, särsk. i uttr. transkutan (elektrisk) nervstimulering (förkortat TNS (resp. TENS)), om metod för smärtlindring gm elektrisk retning. Transkutan nervstimulering (TNS) .. utnyttjar kroppens eget försvar mot smärta. SvD 4 ⁄ 6 1980, s. 1. VSmärta 64 (1983).

 

Spalt T 2313 band 35, 2007

Webbansvarig