Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TOXISK tok4sisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. toxisch, eng. toxic, fr. toxique; av mlat. toxicus, giftig, förgiftad, l. lat. toxicum, gift, av gr. τοξικόν, (pil)gift, n. av τοξικόϑ, hörande till bågskjutning, till τόξον, båge, i pl.: (båge o.) pilar; möjl. lån fr. iranska (skytiska). — Jfr INTOXIKATION, TAX, sbst.3, TOX-, TOXICITET, TOXIN, TOXOPLASMA]
1) som innehåller gift, giftig; särsk.: som producerar toxin; äv.: som orsakar förgiftning. En toxisk dos. Toxiska ämnen. Toxiska bakterier äro difteri- och tetanusbacillerna. Sundberg Mikroorg. 152 (1895). Bland alla växter med toxiska egenskaper .. visade sig Datura utöfva de kraftigaste giftverkningarna. BotN 1912, s. 51. Patologiska förändringar i blod, njurar samt andra mera sällsynta förändringar .. vilka sannolikt förorsakas av absorption av toxiska metaller. SvTandläkT 1950, s. 90.
2) som har samband med l. orsakas av ett toxin l. annat gift. LärovKomBet. 188485, III. 1: 79. (Nyttan av sjukgymnastik) gäller de toxiska förlamningarna, efter metallförgiftningar, t. ex. af bly och qvicksilfver. Wide MedGymn. 285 (1902). Vanligast (vid getingbett) är .. inte en allergisk reaktion utan en ren giftverkan, s. k. toxisk effekt. UNT 31 ⁄ 7 1976, s. 18.

 

Spalt T 2186 band 35, 2006

Webbansvarig