Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAX tak4s, sbst.3, r. l. f.; best. -en; pl. -er; förr äv. TAXUS, r.; utom i sg. obest. anträffat bl. i pl. =. Anm. Formen taxis i följande språkprov är en dativform av lat. taxus. Tersmeden Mem. 2: 38 (c. 1790). Tersmeden Mem. 2: 62 (c. 1790).
Ordformer
(tax (-ks) 1726 osv. taxus 18991953)
Etymologi
[jfr d. taks, t. tax(us); av lat. taxus, idegran, möjl. att sammanföra med pers. taxš, båge o. pil, av ett iranskt (sannol.) skytiskt tahsa-, varav gr. τόξον, båge o. pil, möjl. till den rot som föreligger i sanskr. tákti, rusar, lit. tekĕti, flyta, o. möjl. äv. i TJÄNA; idegran har i klassisk tid använts ss. bågvirke. — Jfr TOXIN]
(numera föga br.) om (det till familjen Taxaceae hörande) barrträdet Taxus baccata Lin., idegran; i sht om idegran planterad i trädgård l. park o. d.; äv. allmännare, om barrträd som icke hör till familjen Taxaceae, i ssgn TAX-CYPRESS; jfr BARRLIND. Innan gångarna voro gröna täcken af torf, hvilka på alla sidor voro med ifträd eller taxer samt på bägge ändarna med lindar terminerade och besatte. Böttiger Drottnh. 113 (i handl. fr. 1726). Idgran, Taxus baccata, Tax, Barrlind, et träd, som förekommer hälst i tjocka skogar, och skärgårdar, men plägar ock planteras i trägårdar. Linderholm 2: 450 (1803). Scenen är en trädgård med Cypresser och klippta Taxus i form af obelisker, kandelabrar, vaser etc. Strindberg HögreR 84 (1899). De välansade gräsmattornas ljusa grönska brytes av mörkgrön, pyramidklippt taxus. TurÅ 1953, s. 256. Tax se idegran. VåraKulturvN 279 (1977).
Ssgr (†): A: TAX-CYPRESS. [förleden till det botaniska släktnamnet taxodium, av lat. taxus, idegran (varav gr. τάξος), o. gr. εῖδος, liknande, p. g. a. likheten mellan sumpcypressens o. idegranens mjuka barr] om (det till familjen Taxodiaceae hörande) barrträdet Taxodium distichum (Lin.) Rich., sumpcypress. Kruhs Jordkl. 2: 416 (1882). Svensson Kulturv. 20 (1893).
Ssg: taxcypress-kärr. jfr cypress-kärr. Kruhs Jordkl. 2: 416 (1882).
-PYRAMID. (tax- 1751. taxus- 1953) om idegran (i trädgård l. park) klippt i pyramidform. (Krageholms) Trägård är en af de präktigaste i Skåne med sina sköna ritningar, Espaliéer, små Dwärgeaplar, Labyrinther, Tax-pyramider, och Fontainer. Linné Sk. 267 (1751). TurÅ 1953, s. 258.
B (†): TAXUS-BUSKE. Taxusbuskar, klippta i pyramid. Hallström Skepn. 292 (1910).
-PYRAMID, se A. —
-TRÄD. Gå, lägg dig under taxus-träden der. Hagberg Shaksp. 10: 253 (1850). Edgren Tennyson Dikt. 134 (1902).

 

Spalt T 557 band 34, 2003

Webbansvarig