Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TORDMULE 3rd~2le, r. l. m.; best. -en; pl. -ar; förr äv. TORDMULA, f. l. r.; pl. -or.
Ordformer
(tordmul 1882. tordmula 1807. tordmule (th-) 1732 osv. tormule 1731. torrmula (-uh-) 1707c. 1730)
Etymologi
[jfr sv. dial. turmule, fvn. tyrðilmúli, ävensom d. tordalk, tordmule, eng. dial. turd-bird, labb; ssg av ett torð—-, smuts (se TÖRD) o. MULE; förleden anspelar sannol. på den smuts som anträffas kring fågelns boplats]
alkfågeln Alca torda Lin.; jfr MULE, sbst.2 3, TÖRD. Broman Glys. 1: 320 (1707). Tordmulen, fins i Östersjön, men anses af våra Skärkarlar för torr och frän. SÖdmann hos Bergius PVetA 1780, 2: 24 (1787). Tordmulen häckar tillsammans med Lunnefågeln, Sillgrisslan, m. fl. på skären inom polcirkeln vid Norska kusten, i stora kolonier. Scheutz NatH 122 (1843). All jakt efter tordmule skall vara förbjuden under tiden från och med den 21 april till och med den 31 juli. SFS 1918, nr 367, s. 647. Tordmule .. har ungefär lika höga halter av DDT och PCB som havsörn, men fortplantar sig trots detta tydligen helt normalt. Kihlström Gift. 12 (1986).
Ssgr: A (†): TORDMUL-ÄGG, se C.
B: TORDMULE-KOLONI. (tordmule- 1899 osv. tordmuls- 1907) jfr koloni 6 a. Karlsöarnas tordmulekolonier äro utan tvifvel de största i Östersjön. Kolthoff DjurL 170 (1899).
-ÄGG, se C.
C: TORDMULS-KOLONI, se B. —
-ÄGG. (tordmul- 1788. tordmule- 1986 osv. tordmuls- 1950 osv.) ägg av tordmule. VetAH 1788, s. 216.

 

Spalt T 2024 band 35, 2006

Webbansvarig