Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TORA l. TORAH 3ra2 l. tåra4, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(förr äv. th-; äv. skrivet med stor begynnelsebokstav; tora 1868 osv. torah 1986 osv.)
Etymologi
[liksom t. thora, eng. torah, fr. thora av hebr. tōrāh, undervisning, lag, lära, av hōrāh, peka, räcka ut handen, visa riktning l. väg, kausativum till yārāh, slänga i väg]
de fem moseböckerna, pentateuken; den judiska lagen. Ekbohrn (1868). Världens Herre giv mig en son, så skall jag låta honom lära tora efter mitt hjärtas önskan. JudLittSSkr. 9: 154 (1929). Prästerna mässar, rökelsekaren osar på Golgata .. toran rabblas i synagogsmörkret. Malmberg Värd. 180 (1937). Den Tora Mose efterlämnat oss är Jakobs församlings arvedel. Ehrenpreis Liv 17 (1946). I ”gettot” gällde .. deras egen lag, där förvaltade de sin egen tradition, där upprätthöll de Förbundet, främst genom att studera skrifterna, Tora och Talmud. DN 22 ⁄ 1 2004, s. B9.
Ssg: TORA-RULLE. pergamentrulle med de fem moseböckernas text. Den vers jag utsagt mången sabbatsdag, / då ledd af föreläsarns jaspispinne / jag läste i församlingen din lag / i gyllen skrift på thorarullens linne. Levertin Leg. 81 (1891). Försoningsdagen .. då torarullen .. föres från hand till hand innan den åter placeras i förbundsarken. DN(B) 1958, nr 280, s. 6.

 

Spalt T 2023 band 35, 2006

Webbansvarig