Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TOPPLÄNTA top3län2ta, r. l. f.; best -an; pl. -or (SkeppsgR 1543 osv.) ((†) -ar Rajalin Skiepzb. 219 (1730), Rydberg Frib. 484 (1866) (möjl. att hänföra till ett topplänt(e)); -er SkepCommSkepzb. 1689, mom. 49, Uggla Skeppsb. SvFrSjölex. (1856)).
Ordformer
(topplenta (-p-, -t(t)h-) 15431741. topplänta (-å-, -p-, -th-) 1689 osv.)
Etymologi
[jfr d. toplent, nor. topplent, topplente; möjl. ssg av TOPP, sbst.1, o. en icke anträffad sidoform till LÄNGA, stropp (se LÄNGA, sbst.), möjl. bildat till sv. dial. längta, förlänga]
1) sjöt. om i höjdled verkande tåg l. talja som bär upp rånock o. som toppar (se TOPPA, v.1 3) rån åt ena l. andra sidan l. håller denna i horisontalt läge; förr särsk. i uttr. spansk topplänta, se SPANSK 2 b ζ. SkeppsgR 1543. Toppläntor går ifrån toppen til et blåck wid rånåckarne, tilbakars öfwer et blåck wid toppen och så ner, med dem toppas råerne så at de hänga rätt eller snedt. Dalman (1765). (Fångarna) hvilka smugit upp i tacklaget och sönderskurit toppläntar och andra tåg. Rydberg Frib. 373 (1857). — jfr BABORDS-, BEGINE-, BLINDE-, KRYSS-, MÄRS-, RÅ-, SPIR-, STOR-TOPPLÄNTA.
2) i utvidgad anv., om hakrem på (matros)mössa. Konow (1887). Iakttas .. att ”toppläntan” skall användas, då risk förefinnes, att mössan kan blåsa av. UFlottMansk. 1945, s. 98. På sjömansmössor med skärm sitter toppläntan i fäst mellan två knappar på båda sidor vid skärmens övergång till mösstyget. DN 23 ⁄ 9 1997, s. A25.
Ssg (till 1): A (†): TOPPLÄNT-BLOCK, se C.
B (†): TOPPLÄNTA-BLOCK, se C.
C: TOPPLÄNTS-BLOCK. (topplänt- 1691, 1836. topplänta- 15431544. topplänts- 1730 osv.) (i ä. fackspr.) hissblock till topplänta; jfr block 4. SkeppsgR 1543. Lundell (1893).

 

Spalt T 2019 band 35, 2006

Webbansvarig