Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TIVED ti3ve2d, r. l. m.
Ordformer
(tiivit- i ssgr 1915 (: Tiivitblommor), 1915 (: Tiivitbeer). tived (-ee-, -w-, -h) 1638 osv.)
Etymologi
[sv. dial. tived; jfr nor. dial. tived, tyved; ombildning av TIBAST gm utbyte av efterleden mot VED]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) tibast. Franckenius Spec. F 2 b (1638). Somliga af dessa (namn på tibastbusken) syfta på veden eller träet, såsom tysved, tived. LfF 1898, s. 77.
Ssg: TIVED-BÄR. (i vissa trakter) tibastbär. ASFFlF XL. 4: 18 (1915).

 

Spalt T 1647 band 34, 2005

Webbansvarig