Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TIBAST ti4bast l. tibas4t, r. l. m. (Rothof 239 (1762) osv.) ((†) n. Broocman Hush. 3: 18 (1736), Modin GTåsjö 37 (1916)); best. -en (ss. n. -et); förr äv. TIBASTA, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(kivitbast (-fw-, -w-) 17451872. tevedbast 1848. tibast (-ii-) 1757 osv. tibost 17361940. tidbast 18021872. tidebast 17591940. tidibast 1911. tifelbast 1848. tifwenbast 1772. tirbast 18641914. tirsbast 18521940. tirsbasta 18681873. tisbast 1762c. 1870. tistbast 17161940. tivelbast (-fw-, -w-) 1762c. 1880. tjebast 1780. tjurbast (-i-) 17161940. tjusbast 1848. tydebast 1639. tysvedbast 1848. tyverbast 1951)
Etymologi
[fsv. tybast; liksom nor. tysbast möjl. lån av ett icke anträffat mlt. tīdelbast, motsv. mht. zīdelbast (se SEJDELBAST); formen med k- synes vara regional, sannol. fr. Uppl. Jfr TIVED]
om den till familjen Thymelaeaceae hörande (odlade) busken Daphne mezereum Lin. (som har giftiga bär o. i sht förr använts ss. medicinalväxt) (jfr KÄLLARHALS, PEPPARBUSKE 2, PURGERLAGERBÄR, SEJDELBAST, TIVED); äv. allmännare, dels om släktet, särsk. i ssgr, dels om familjen Thymelaeaceae, i ssgn TIBAST-VÄXT. (I en pung) war en hop saaker, som sådane trolpackor pläga med omgåss och bruka. Nemligen segerhufua, tydebast, ormenacka (osv.). SödertäljeDomb. 2: 4 (1639). Tag hufwudet af en .. otidigt född Kalf, brän thet til pulfwer, lägg ther til salt och grant skurit tibost, och gif Koen något ther af när hon tagit sig tiur, samt ock en liten tid förr än hon skal Kalfwa, så kastar hon icke. Broocman Hush. 3: 18 (1736). Tibast. Fins i ängslundar .. Brukas i wattusot, kräftan och i räfkakor. Förgiftig. Aken MedApothVäxt. 14 (1764). För att meddela brännvinet skarp smak användes spansk peppar, paradisfrön, till och med tidbast. Almström KemTekn. 2: 185 (1845). Tidbast .. är ibland de första om våren med sina sköna karmosinröda blommor .. tätt (sittande) på den bara qvisten. Pontén Fl. 25 (1847). I min hemtrakt trodde man, att om en buske tibast gick ut, det betydde dödsfall i gården. Nilsson FolklFest. 31 (1915). — jfr ROSEN-TIBAST.
Ssgr: TIBAST-BARK. särsk. (förr) om bark av tibast använd vid beredning av läkemedel; jfr källarhals-bark. Blom Med. 62 (1801). Tibastextrakt. Tag Tibastbark en del, Koncentrerad sprit tre delar. Berlin Farm. 2: 370 (1851).
-BUSKE. om (individ av) växten tibast. Liljeblad Fl. 138 (1792). (Hon kom) med en tibastbuske som hon själv grävt upp till den nya trädgården. Wägner Sval. 174 (1929).
-BÄR. bär på l. från tibast. Förteckning öfver giftiga ämnen .. Källarhalsbär (= tibastbär.). SFS 1906, nr 114, s. 13.
-EXTRAKT. (förr) jfr extrakt 2. Berlin Farm. 2: 371 (1851).
-SALVA. (förr) salva av tibastextrakt. Tibastsalwa .. Tag Gult vax ett halft uns .. Skiradt ister fyra och ett halft uns. Berlin Farm. 2: 749 (1851).
-SLÄKTE(T). om släktet Daphne Lin. ArkBot. II. 1: 35 (1904).
-VÄXT. växt tillhörande familjen Thymelaeaceae; i sht i pl. NormFört. 30 (1894).

 

Spalt T 975 band 34, 2004

Webbansvarig