Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TIPP tip4, sbst.2, r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[liksom d. tip o. nor. tipp av eng. tip, vbalsbst. till tip, kasta omkull, stjälpa, tippa (se TIPPA, v.4)]
1) (för ändamålet avsedd) plats för tippning (se TIPPA, v.4 II 2) av (o. utfyllning med l. lagring av) jord l. sten l. slagg l. snö o. d., avstjälpningsplats, tipplats; särsk. om avstjälpningsplats för sopor, soptipp; äv. bildl; äv. (numera bl. tillf.) om (l. med inbegrepp av) det som tippa(t)s. Hamna på tippen. Slänga på tippen. Vid de pågående fyllningsarbetena .. användes, för att få ”tippen” eller den påkörda fyllningen af småsten och dylikt att sjunka, dynamitladdningar. SocDem. 21 ⁄ 1 1892, s. 2. Den afschaktade jorden fördes .. till en staden tillhörig tipp. Dagen 13 ⁄ 3 1899, s. 1. Det är väldiga foror av snölass, som i dessa dagar dragit ned till kajerna och de tippar, som användas för snöafstjälpning. VL 1908, nr 64, s. 2. Fadern fick fråga sig fram till ett ställe, där han äntligen fick tillstånd att vräka allt lövet på en tipp. Lo-Johansson Kungsg. 16 (1935). (Renhållningslagen) säger .. att deponering (lägga sopor på en tipp) räknas som behandling. RenFramt. 122 (1988). — jfr GRÅBERGS-, SLAGG-, SNÖ-, SOP-TIPP.
2) anordning för tippande (se TIPPA, v.4 I 1, II 1), tippanordning; särsk. (o. numera i sht) om sådan anordning på fordon. Sedan vid nedre stationen anordnats ett slags stjälpbord för lassningen af jord, således en tipp, som vickades kring en axel, påskyndades driften. TT 1900, Byggn. s. 95. För kolutskeppningen finnas .. åtskilliga hydrauliska ”tippar” för lastning i mindre fartyg och pråmar. 2UB 9: 474 (1906). Vi tillverkar tippar och flak .. för montering på lastbilar och släpvagnar. DN(A) 18 ⁄ 2 1964, s. 23. — jfr GRÅBERGS-, KOL-TIPP.

 

Spalt T 1600 band 34, 2005

Webbansvarig