Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILLVARATAGA tilva3ra~ta2ga, l. (o. utom i högre stil numera vanl.) TILLVARATA tilva3ra~ta2, v. -tager l. -tar, -tog, -tagit, -tagen (se f. ö. TAGA, v.). vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se avledn.).
Etymologi
[ssg av uttr. till vara (se VARA, sbst.) o. TAGA, v.]
ta (ngt, äv. ngn) till vara; jfr TAGA, v. I 3 h χ π’. Tillvaratagna effekter. Den Herrn, som .. tilwaratog en aflång .. Silfver-Snusdosa, ware så god och lemne .. Dosan på YorkTavern. SP 1792, nr 160, s. 4. De skulle .. på förhand göra färdiga arresteringsorder mot dessa personer och underskrifva dem, så att deras tillvaratagande måtte kunna ega rum samtidigt och utan att förlora ett ögonblick. Samtiden 1871, s. 70. Stenkol förekommer .. (på Pyreneiska halvön), men tillvaratages icke. Roth 2Geogr. 1877, s. 198. Arkitekterna hafva restaurerat våra gamla arkitektoniska minnesmärken samt tillvaratagit och studerat de spår vi äga kvar af gammalsvensk byggnadsstil. 3SAH 17: 6 (1902). Det hade varit en mild höst. Hon kunde just undra om allt redan var tillvarataget i trädgården. Kålen åtminstone stod väl ännu ute. Lagerlöf Holg. 2: 415 (1907). Fallet är ett exempel på hur det kunde gå till, när obemedlade begåvningar tillvaratogos i vårt land förr i världen. Alving SvLittH 3: 63 (1932). Den verksamhetsinriktning som man tror bäst tillvaratar företagets möjligheter. DN 13 ⁄ 1 1994, s. A25. — särsk. i uttr. tillvarata ngns l. sitt eget intresse, företräda l. bevaka l. tillgodose o. d. ngns resp. sitt eget intresse (se d. o. 3). Striden har upphört genom en förmedling, som tillvaratagit såväl (Karolinska) Institutets som universitetets intressen. 3SAH 7: 275 (c. 1880). (Partiets) förmåga att genom en klok och lycklig politik tillvarataga icke blott sina egna, utan hela statens intressen. SvTidskr. 1894, s. 280. Med förening av arbetstagare förstås .. förening, som .. har till uppgift att tillvarataga arbetstagarnas intressen rörande anställningsvillkor och förhållandet i övrigt till arbetsgivaren. SFS 1936, s. 957.
Avledn.: TILLVARATAGARE, m. ⁄ ⁄ ig. (numera bl. mera tillf.) person som tar ngt till vara l. i förvar. Tillvaratagare af egen fördel. Geijer II. 5: 137 (1838). Rapphönshund .. bortsprang .. Tillvaratagaren torde vara god och .. befordra den till Upsala. AB 6 ⁄ 11 1865, s. 4. Han gjorde honom därmed till en tillvaratagare och samlare inte bara av insekter och fågelägg, men av erfarenheter, scenerier, småhändelser, infall (osv.). Lagerlöf Top. 37 (1920). Han är en tillvaratagare av det gamla och en älskare av det nya. Lagerlöf Top. 277 (1920). Själv var jag en mer idog tillvaratagare när jag var yngre. Mammas ständiga pyssel med att fylla källarförrådet (med sylt o. inläggningar) hade väl satt sina spår. DN 9 ⁄ 8 2001, s. B14.

 

Spalt T 1437 band 34, 2004

Webbansvarig