Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 8 (b α)) TILL-SÅ. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) med avs. på dels utsäde, dels åker o. d.: fullborda sådden av; äv. intr.; jfr -våra. Bliberg Acerra 260 (1737; intr.). The hafwa nu tilsådt Kornet. ÅgerupArk. Brev 3 ⁄ 6 1753. Sedan .. åkerjorden (var) beredd och tillsådd. Celander NordJul 1: 14 (1928).
(II 8 b) -SÅGA, -ning. såga till (ngt); i sht i p. pf.; i vissa ä. språkprov möjl. (med anslutning till till II 11 a α α’) med huvudsaklig tanke på att tillsågningen sker för utökning av befintligt förråd. En slarvigt tillsågad stock. Till Sågatt .. aff 60 stockar (diverse bräder). GripshR 1581 A, s. 71. (Att) the skole Oss till godhe vptage alle Sågebräder som .. bliffue tillsågede. HB 2: 56 (1585).
(II 11 b) -SÅNG. (†) om musikalisk accentuering (i grekiska). Almqvist GrSpr. 24 (1837).

 

Spalt T 1398 band 34, 2004

Webbansvarig