Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILLGEDAN, adj.
Ordformer
(-gedan (-dh-, -aen, -ahn) 16111769. -gedån 16181642. -gethan 1675)
Etymologi
[av mlt. tōgedān (med försvenskning av förleden till TILL); p. pf. av tōdon, refl.: ansluta sig, ssg av , till (se TAPTO), o. dōn, göra, ge m. m. (se DON, sbst.1); formen tillgethan hänför sig till motsv. t. ord, zuget(h)an]
(†) välvilligt inställd l. stämd mot (ngn l. ngt), hängiven; som bekänner sig till; tillgiven; jfr till-benägen. Att ingen, som någhon annen Religion .. ähr tillgedan, blifwer brukat i något Rijckzens embete. RA II. 1: 58 (1611). Som iagh bem(älte) .. Elmgreén så mycket mehra är tillgedan, som han en tijdh här i mitt huus waret och mine barn informerat. VDAkt. 1707, nr 476. Sahlstedt (1769).

 

Spalt T 1254 band 34, 2004

Webbansvarig