Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 13 a) TILL-FÖRSYN. (†) förtröstan, tillit. G1R 29: 39 (1559). Lundström LPGothus 1–2: Bil. 10 (i handl. fr. 1595).
(II 5 (a)) -FÖRSÄKRA, -an (Finland 111 (1893) osv.). försäkra (ngn) om l. säkerställa för (ngn) rätten till l. förmånen av (ngt); äv. med refl. indir. obj.; i sht förr äv. dels med det indir. obj. ersatt av prep.-förb. inledd av åt, dels med det direkta obj. ersatt av prep.-förb. inledd av om; förr äv. (med anslutning till till II 8 b β): säkerställa (ngt); jfr -förse 1, -trygga. Avtalet tillförsäkrade henne del i vinsten. Den lejd, hvilken dråpare, som frivilligt inställde sig till svars, borde tillförsäkras. Nordström Samh. 2: 444 (1840). Ett närmare aktgifvande på dessa .. gåtlekar skulle snart tillförsäkra dem om ett ostördt rum uti den Nordiska vitterhetens historia. Holmberg Nordb. 376 (1854). Skogens uthållighet tillförsäkras. Thelaus Skog. 157 (1865). Åt hvarje delägare tillförsäkrades full besittningsrätt till hus och trädgård. Rönnberg Bredbolstad 87 (1907). Flottan kunde .. inte tillförsäkra sig sjöherraväldet. HT 1949, s. 312.

 

Spalt T 1253 band 34, 2004

Webbansvarig