Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
TILL-AVLA. [fsv. tilafla] (†)
1) till II 5, refl.: förvärva (ngt) åt sig; jfr avla 1 o. -skaffa. PrivSvStäd. 5: 166 (1616).
2) till II 8 b β: avla l. gm omvårdnad o. d. frambringa (ngn l. ngt); stundom svårt att skilja från 3. Item schall mann och wethe .. huru mång Lamb aff beggie slaghen .. åårligen thillafflatt bliffuer. CivInstr. 13 (1547). Att icke döpa barnet såsom ächta ock af mig tillafladt. VDAkt. 1733, nr 213. Åhstrand Öl. 57 (1768).
3) till II 11 a α α’ : för utökning av befintligt bestånd avla l. gm omvårdnad o. d. frambringa (ngt); jfr 2. Man hoppas, at (fårstammen) .. inom få år, genom tilafling åter kommer åtminstone i sit förra skick. Åhstrand Öl. 56 (1768).

 

Spalt T 1164 band 34, 2004

Webbansvarig