Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILLAGA til3~la2ga, sbst.2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(tillaga (-gh-) 1571 (: tillagor, pl.) osv. tillage 1543 (ss. obj.)1544 (efter prep.). tillåghor, pl. 1571)
Etymologi
[jfr d. til-lag, fvn. tillaga; efter mlt. tolage, (t. zulage), tillägg; möjl. med anslutning till TILLAGA, sbst.1 Jfr TOLAG]
(†, utom i slutet) om ekonomisk ersättning som tillkommer ngn l. ges av ngn; penninghjälp l. försträckning (se d. o. 3); äv.: tullavgift o. d. (jfr TOLAGA). Så vill och kon(gli)ge Ma(jestä)t .. på sine side göre enn sådana tillage eller forstreckning medt enn merkelig summa. RA I. 1: 323 (1543). Så vill thett en person allena, föruthan fleres och alles eders tillhielp och tillage omöjeligit vara att beskärme the godha och straffa the onda. RA I. 1: 357 (1544). Domkyrkior .. skola .. bliffua widh macht håldna, genom nödtorfftigh vnderhåldning och tillåghor. LPetri KO 48 a (1571). H. K. M:tt sade sigh hafva talt medh Louis de Geer, att han .. begärer .. tillagan på de skepp, som inthet äre inhemiske. RP 10: 683 (1644). Bælter Cerem. 153 (1760). — särsk. (numera bl. i skildring av ä. förh.) ekonomisk ersättning som tillkom präst för kyrkliga förrättningar, sportler (se SPORTEL 2). Tiyend och andra sådana tillagor. LPetri KO Föret. 6 (1571). (Sv.) Tillagor .. (t.) zufällige Einkünfte, Sporteln. Möller (1790). Den som vägrade att till kyrka eller prest utgifva deras rättigheter och tillagor, kunde väl ock sättas i bann. Nordström Samh. 2: 533 (1840). Utom i lag och sed föreskrivna personliga avgifter, t. ex. tionde .. till prästens kornlada .. dagsverken för prästgårdsjordbruket av varje hushåll samt tillagorna, d. v. s. betalningen för de kyrkliga förrättningarna har kyrkan även uttaxerat .. tillfälliga gärder. Gruddbo 142 (1938).

 

Spalt T 1162 band 34, 2004

Webbansvarig