Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TIGRINSK tigrin4sk, adj.
Etymologi
[bildat till TIGRINJA med ändelsen -sk efter mönster av sådana sv. adjektivbildningar som ENGELSK, adj.1, FINSK, SVENSK, adj.]
som avser l. berör l. tillhör tigrinja. I tigrinska ordböcker presenteras verbets grundform ofta med 3:e pers. mask. sing. SvTigrLex. XII (1989).
Avledn.: TIGRINSKA tigrin4ska, r. tigrinja. SvTigrLex. XII (1989).

 

Spalt T 1108 band 34, 2004

Webbansvarig