Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EXTRAKT äkstrak4t, n. ((†) m. l. f. Visb. 1: 136 (c. 1620); r. Roos Skugg. 139 (1891)); best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[jfr t. extrakt, eng. extract, fr. extrait; av lat. extractum, p. pf. neutrum av extrahere (se EXTRAHERA)]
1) (numera knappast br. utom kansl.) till EXTRAHERA 2: utdrag (ur bok, aktstycke, räkenskaper o. d.); stundom liktydigt med: sammanfattning, ”summa”. Så få (vi) intet annet, änn någre obeskeedelige (dvs. otydliga) extrachter igenn, ther wij platt ingen vnderwijsning eller rättelse vdaff bekomme kunne. GR 16: 366 (1544). Lutheri Catechismus, är itt Extract eller Summa, Ia, sielffwa Kernan och merghen vtaff hela then Prophetischa och Apostolische Scrifft. L. Paulinus Gothus ThesCat. Föret. A 4 a (1631). Extract af Sigtuna Rådstugu Rätts Protocoll. Benzelstierna Cens. 22 (1738) [efter lat. extractum protocolli]. Rudin BibEnh. 13 (1887). — jfr AVKORTNINGS-, JORDEBREVS-, PERSEDEL-, PROTOKOLLS-EXTRAKT m. fl.
2) (i sht i fackspr.) produkt som erhålles, då man gm lämpligt lösningsmedel ur ett (organiskt) råämne utdrager vissa beståndsdelar o. sedan koncentrerar den erhållna lösningen; jfr EXTRAHERA 3. Torrt, flytande extrakt. Linder Fross. 41 (1717). Extract kallar man en, til en tjock, mer eller mindre seg, grötlik massa, afdunstad essence, decoct eller infusum. Retzius Pharm. 30 (1769). Lundequist Landtbr. 21 (1845). SvFarm. 97 (1901). — jfr ABSINT-, BELLADONNA-, BINJURE-, BOLMÖRTS-, EKBARKS-, HUMLE-, JORD-, KÖTT-, MALT-, MALÖRT-, SAFFRANS-, SPRIT-, VATTEN-EXTRAKT m. fl. — särsk.
a) om de icke flyktiga beståndsdelarna i öl o. andra maltdrycker. UB 5: 198 (1874).
b) bildl. (Han) var .. ett extract, ja quinta essentia af alt ondt, ja en mördare. L. Kagg (1710) i HH 24: 168. (Dikten Suckarnas myster) är ett extrakt af stagneliansk poesi. Vetterlund StudDikt. 29 (1901).
Ssgr (i allm. till 2): EXTRAKT-AVSATS~02 l. ~20. kem. fällning i extrakt. Berzelius Kemi 5: 800 (1828).
(i sht 2 a) -FATTIG. motsatt -RIK. Extraktfattigt öl. TT 1884, s. 113.
-GARVAD, p. adj. garv. jfr -GARVNING. TLev. 1903, nr 14, s. 1.
-GARVNING. garv. garvning medelst extrakt av garvämnen, snällgarvning. TT 1887, s. 67.
(i sht 2 a) -HALT. Ölvörtens .. extrakthalt. TT 1884, s. 90.
(1) -JORDEBOK~002 l. ~200. (förr) Extract Jordeböcker, uti hwilke Räntan på hwart Hemman skall Summewijs utföras. LReg. 74 (1689).
-PLÅSTER. farm. Ahlberg FarmT 210 (1899).
(i sht 2 a) -RIK. motsatt -FATTIG. Nyblæus Pharm. 18 (1846).
(i sht 2 a) -STARK. TT 1897, K. s. 20.
(i sht 2 a) -SVAG. TT 1897, K. s. 20.
(1) -VIS, adv. (†) under form av extrakt, i utdrag. LReg. 208 (1635). Benzelstierna Cens. 88 (1739).

 

Spalt E 875 band 7, 1922

Webbansvarig