Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEXTIL täksti4l, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. textil; sannol. av eng. l. fr. textile; ytterst av lat. textilis, vävd, flätad, till textus, p. pf. av texere, väva; möjl. till den rot som föreligger i TEKNIK. — Jfr DASS, sbst.1, SUBTIL, TEXT, TEXTIL, sbst.]
som avser l. utmärker l. består av l. har samband med textil(produkt) l. textilproduktion; förr äv. om råmaterial: möjlig att tillverka textil(fiber) av. Textila skatter, alster, samlingar, material. Textil teknologi, formgivning. Pfeiffer (1837). Den textila konsten .. innefattar så väl väfnader, som sömnader (broderi) och spetsar. 1MinnNordM II. 2: 1 (1881). (Tavlan) förefaller, som den skulle lämpa sig för att återgifvas textilt, i väfnad. PT 1911, nr 269 A, s. 3. De flesta av bomullsfiberns textila egenskaper påverkas av fuktigheten. Varulex. Beklädn. 14 (1945). I dubbelväv och gobeläng får vi nu beundra många arbeten vittnande om .. (K.) Melantons fint utvecklade färgsinne, säkra textila känsla och fasta mönstergivning. GHT 1960, nr 98, s. 3. (L.) Hultman är en textil bildskapare som aldrig varit storordig i sitt medium. SvD 2 ⁄ 12 1978, s. 10. Staten bör stimulera intresset hos verkstadsindustrin för nya linjer i den textila maskintekniken. MotRiksd. 197980, nr 396, s. 6. Textila golv bör dammsugas ofta. ArbMiljö 1989, nr 13, s. 34.
Ssgr, se textil, sbst. ssgr.

 

Spalt T 965 band 34, 2004

Webbansvarig