Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DASS das4, sbst.1, m.||ig. l. r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[af likbetydande holl. das, eg. ’gräfling’ (mnl. das), motsv. fht., mht. dahs, t. dachs, alla med bet. ’gräfling’. Ordet hör sannol. till den t. ex. i gr. τέκτων, byggmästare (se ARKITEKT), lat. texere, väfva (se TEXT, TEXTIL m. fl.) föreliggande ieur. roten tekþ-, tokþ- ’bygga, (konstrikt) förfärdiga’, i hvilket fall namnet syftar på den konstfärdighet hvarmed gräflingen inrättar sin boning (jfr Kluge). Eg. samma ord är TAX]
(föga br.) = DAMAN; i sht i ssgn KLIPP-DASS. (Ifrågavarande ämne) finnes (endast) där, som Dassar uppehålla sig. Sparrman Resa 1: 324 (1783). Ödmann Le Vaillant 2 Resa 127 (1798).
Ssg: DASS-HONA3~20. Sparrman Resa 1: 324 (1783).

 

Spalt D 389 band 6, 1908

Webbansvarig