Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TESIS l. THESIS te4sis, förr äv. THES, r. l. f.
Ordformer
(tesis 1878 osv. thes 18371868. thesis 1802 osv.)
Etymologi
[jfr t. o. eng. thesis, fr. thésis; etymologiskt identiskt med TES, sbst.1]
1) metr. svagare taktdel, metriskt obetonad stavelse. Phosph. 1811, s. 500. Röstens höjning kallas .. arsis, dess sänkning thesis, och på grund häraf säges också versfotens betonade stafvelse stå i arsis, den eller de obetonade stå i thesis. Lidforss TyGr. 250 (1868). Thesis .. tesis, inom metriken en kort eller obetonad stavelse i ett metriskt schema. .. Den ordagranna betydelsen syftar på att man sänkte och höjde armen för att markera versrytmen. NE (1995).
2) (numera bl. om förh. i antik verslära) starkare taktdel, metriskt betonad stavelse. Den taktdel som hade ictus .. den starka taktdelen .. kallades Thesis. Kræmer Metr. 1: 61 (1874). Arsis .. ”höjning”, i antik verslära den svaga taktdelen i motsats till thesis, ”sänkning”. I modern metrik, där termerna ha omvänd betydelse, betecknar arsis betonad del av versfot. 2SvUppslB 2: 420 (1947).
3) (numera mindre br.) i musik: stark taktdel. Envallsson (1802). Med arsis betecknas .. i versmåttet de delar, hvilka fordra röstens höjning eller förstärkning, då med tesis förstås motsatsen. I tonkonsten har man deremot bestämt samma termers betydelse efter sättet för taktslagningen, medelst hvilken den första eller starkare delen angifves genom nedslag, och den svaga eller oaccentuerade genom armens eller taktpinnens höjning. Fröberg Harm. 229 (1878). 2SohlmanMusiklex. 4: 513 (1977).

 

Spalt T 922 band 34, 2004

Webbansvarig