Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TESTA tes3ta2 l. täs3ta2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (†, EkonT 1939, s. 281), -NING; -ARE (se avledn.).
Etymologi
[liksom t. testen, fr. tester av eng. test (se TEST, sbst.4)]
1) med avs. på (person med tanke på) förmåga l. intelligens l. kunskaper l. egenskaper o. d.: (noggrant) prova l. pröva l. undersöka o. d. (med test, stundom äv. utan egentligt test); låta undergå test; äv. abs.; ss. vbalsbst. -ning, äv. konkretare, om enskild omgång av sådan provning l. prövning osv.; äv. med avs. på ngt sakligt (se a (o. b)). (Sv.) testa .. (eng.) test. Björkman (1889). Denna förmåga kan svårligen mätas medelst testning. SvD 3 ⁄ 1 1928, s. 9. Kristina fick 134 på testningen, så hon får .. börja (skolan) i år, fastän hon bara är sex år. SvD(B) 1944, nr 165, s. 8. För Testningar anställes extra assistent .. vid Malmö skolors psykiska rådgivningsbyrå. SDS 1954, nr 11, s. 16. Sagorna är fulla av såna karlar som förklädda/förvandlade till djur och bestar försöker testa kvinnorna och deras kärleks gränser. KvinnLittH 1: 82 (1981). Nya tester .. gör det idag både lättare och billigare att testa för klamydia. SvD 3 ⁄ 9 1992, s. 10. — jfr STRESS-TESTA, RE-TESTNING. — särsk.
a) med avs. på (egenskap l. funktion o. d. hos) maskin l. utrustning l. (kemiskt) preparat l. verksamhet o. d. I verkstaden testades armatur, strömsamlare och magnetlindningen med växelström af 5500 till 6000 volt. TT 1901, M. s. 150. Det viktiga kriteriet är möjlighet till empirisk testing. EkonT 1939, s. 281. Fabriken har speciella ”tortyrkamrar” för hårdhänt testning. SvD(A) 9 ⁄ 11 1963, s. 11. Familjen .. testar bondgårdssemester för första gången. SmålP 30 ⁄ 6 1973, s. 15. (Datorsabotörens avsikt) var .. att testa säkerheten. DN 6 ⁄ 11 1988, s. 6. — jfr SMAK-TESTA.
b) i uttr. testa ngn (l. ngt) negativt l. positivt, testa ngn (l. ngt) o. därvid påvisa negativt resp. positivt resultat, i sht i pass.; jfr 2. (Sprinterstjärnan B. Johnson) fick .. svarta dopingrubriker i OS 1988 sedan han testats positivt. DN 31 ⁄ 7 1992, s. D2. Pulvret testades negativt för mjältbrand. Expressen 13 ⁄ 10 2001, s. 8.
2) (i sht i vissa kretsar) intr., i uttr. testa negativt l. positivt, vid testning uppvisa negativt resp. positivt resultat; jfr 1 b. Han har testat negativt för HIV. Det tyska friidrottsförbundet skakas av ett nytt dopingfall, sedan VM-nian i maraton, Iris Biba, testat positivt under träning i Portugal. DN 14 ⁄ 5 1992, s. D16.
Särsk. förb. (till 1): TESTA AV10 4. (mera tillf.) särsk. med pluralt obj.: gm testning gå igenom o. undersöka (ngt), testa. Till mig kan landsbygdens män eller kvinnor söka sig och testa av projekt eller idéer. GbgP 11 ⁄ 4 1992, s. 12. Därs. 27 ⁄ 12 1995, s. 22.
TESTA FRAM10 4. gm (en rad) test få fram (ngt). (I utvecklingslaboratoriet) testar vi fram nya produkter och användningsområden. DN 1 ⁄ 3 1977, s. 21.
TESTA UT10 4. gm (en rad) test urskilja (ngt l. ngn). En metod som kan testa ut vissa personer som är mer benägna .. att få blodpropp. SvD 27 ⁄ 4 1969, s. 10.
Ssgr (till 1, numera bl. mera tillf., i sht i fackspr.; jfr TEST, sbst.4 ssgr anm. 1:o): TESTNINGS-FÖRFARANDE. TSvLärov. 1946, s. 260.
-INSTITUT. testinstitut. SAOL (1950).
-METOD. SAOL (1950).
-PROV. prov (se d. o. 1 b) i testningsmetodik. TSvLärov. 1945, s. 117.
-PSYKOLOGI. (numera mindre br.) testpsykologi. Nyman NVägPsyk. 120 (1949).
-RESULTAT. PedT 1947, s. 189.
-UPPGIFT~02, äv. ~20. uppgift avsedd att lösas av person som testas. Nyman NVägPsyk. 121 (1949).
-VERKSAMHET~102, äv. ~200. verksamheten att utföra test. TSvLärov. 1951, s. 289.
Avledn. (till 1): TESTARE, m. ⁄ ⁄ ig.; best. -n; pl. =. person som (yrkesmässigt) utför testning. (Efter testningen) diskuterar testaren och lärarinnan varje barns testresultat. TSvLärov. 1945, s. 10. Han .. fungerade .. som vägledare och testare av aspiranterna från Bromma trafikskola. Wästberg Vattensl. 101 (1968). jfr smak-testare.

 

Spalt T 929 band 34, 2004

Webbansvarig