Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TENSIOMETER tän1siωme4ter l. -o-, r.; best. -ern; pl. -rar.
Etymologi
[jfr eng. tensiometer, fr. tensiomètre; ytterst av lat. tensio, sträckning, spänning (se TENSION) o. -METER. — Jfr TENSOMETER]
(i fackspr.) apparat för mätning av spänning (jfr TENSOMETER); särsk. dels (i sht förr): apparat för mätning av spänning (hos muskel l. sena), dels (kem.): apparat för bestämning av vattenpotential i jord l. andra porösa medier. Lindskog o. Zetterberg (1975). Tensiometer .. (dvs.) typ av markfuktighetsmätare. NE (1995).

 

Spalt T 818 band 34, 2004

Webbansvarig