Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TEMPLINOLJA tämpli4n~ol1ja l. täm3plin~ol2ja, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[jfr t. templinöl, eng. templin-oil, nylat. oleum templinum; förleden är sannol. ett ortnamn o. efterleden olja (se OLJA, sbst.)]
(i sht i ä. fackspr.) om ett slags terpentinolja (med citronaktig lukt) som utvinns ur barr l. kottar från (silver)gran l. tall gm destillation med vatten, förr äv. gm bränning i tjärugn; jfr SKOGSULLS-, TALLBARR(S)-OLJA. Rudenschöld PVetA 1748, s. 31. Än bättre är .. den så kallade templin oljan (vid bestrykning av plåttak), som wid bränning uti tiär-ugnar ömnigt erhålles. Rinman Jernförädl. 109 (1772). Templinolja erhålles genom destillation med vatten af den ungerska terpentinen eller direkt ur tallstrunten af pinus pumilio och har mycken likhet med terpentinolja. Keyser Kemien 3: 296 (1876). Fabrikation af Granbarrsolja bedrifves isynnerhet i Böhmen, Ungern, Thüringen, Tyrolen och Schweiz .. delvis under namn af Templinolja. Ekenberg o. Landin 365 (1890). Den olja som framställes av silvergran kallas Templinolja. Kjellin 1058 (1927).

 

Spalt T 781 band 34, 2004

Webbansvarig