Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TEMATIK te1mati4k, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr d. tematik, nor. tematikk, t. thematik; bildat till TEMA efter mönster av sådana ord som PROBLEMATIK, SYSTEMATIK. — Jfr TEMATISERA, TEMATISK]
1) mus. motsv. TEMA 3, sammanfattande om det tematiska innehållet i ett musikstycke; äv. om sätt att använda sig av l. gestalta l. variera ett tema. Den sångbara tematiken i (Mozarts) symfonier. 2NF 18: 1260 (1913). Huvudtemat i första satsen .. är i sin skenbara enkelhet betecknande .. för vad som kan kallas det epigrammatiska eller aforistiska i .. (Berwalds) tematik. 3SAH LXXVI. 2: 156 (1968).
2) i utvidgad anv. av 1, med anslutning till TEMA 1, i fråga om litterär l. konstnärlig framställning o. d. Han leker med allt .. men framför allt med sina egna ord. Och lika fullt ligger därunder tematiken klar och logisk för den som blott vill göra sig möda att lyssna. GHT 4 ⁄ 1 1934, s. 3. Sedan kontakten med Europas konstutveckling väl knutits, infiltrerades Mexiko via Spanien med våra olika stilskedens tematik. GbgP 24 ⁄ 9 1952, s. 2. Hennes tematik skulle .. ha kunnat bära ett verk i det stora formatet, men tekniken är snarare novellistisk. SvD 30 ⁄ 1 1984, s. 14.

 

Spalt T 750 band 34, 2003

Webbansvarig