Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TELN te4ln, sbst.1, förr äv. TÄLN, sbst.1, l. TELNE, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (ÅngermDomb. 29 ⁄ 7 1646, fol. 11 osv.) ((†) -er, möjl. äv. att hänföra till sg. telna, BtÅboH I. 1: 32 (1554: noot telner), HovförtärSthm 1687 A, s. 2080); förr äv. TELNA, sbst.1, l. TÄLNA, r. l. f.; best. -an; pl. -or, möjl. äv. -er (se ovan).
Ordformer
(tel 17361926. telen, sg. best. 17511926 (: stentelen). tellning 1723. teln 1851 osv. telna (-ee-) 1642 osv. telnar (th-, -hl-), pl. 1646 osv. telne 18311955. telnen, sg. best. c. 1750 (: stentelnen) osv. telner, pl. 1554 (: noot telner)1687. tälar, pl. 16941929. tälen, sg. best. c. 17401950 (: stentälen). täln (-hl-) c. 17401956. tälna 16811780. tälnad 1681, 1749. tälnar (-hl-), pl. 16821961. tärn 1914. -tärna 1887 (: småtärna)1888 (: småtärna). tärnar, pl. 1882 (: tärnarne))
Etymologi
[sv. dial. teln, täln, telne, telna, tälna; jfr d. tel, telle, telne, nor. telne; ombildning av TENNEL; formerna med -ln- uppkomna gm konsonantomkastning; formerna med -rn- uppkomna gm oriktig upplösning av supradentalt n; de n-lösa formerna möjl. uppkomna gm att teln uppfattats ss. best.; formen tälnad sannol. efter mönster av sådana ord som BYGGNAD, LYDNAD, RODNAD. — Jfr SITEL, TEN, sbst.1]
rep l. lina avsedd l. använd till att kanta nätredskap, särsk. nät l. not, för fiske; förr äv. om kantrep l. -lina på fångstnät använt vid jakt. Michil Erichsson i Stransätter, haffuer sönderschuritt ett Laxnät .. och skuritt telnan twå städhes aff. ÅngermDomb. 3 ⁄ 8 1642, fol. 205. Vid then nedra tälnan (på ett björnnät) bindes ett quarters långa yglor utaf samma slag som nätet är bundit. Hillerström Biörnf. 31 (1750). (Hästtagel) Slås til rep, tögor och tälnor på fiskredskap, som äro waraktiga och ej rötas så snart som andra af hampa. Rothof 208 (1762). Bröderna, de knöto noten, / Fädren fäste den vid telnar. Collan Kalev. 2: 325 (1868). Den kokande tjärgrytan, vid vilken far hade tjärat sillgarnens telnar. Månsson Rättf. 1: 263 (1916). Telnen (på kastnätet) fungerar som sänkteln och är en treslagen hamplina med påträdda, kulformiga blysänken. Kulturen 1946, s. 108. — jfr FLARN-, FLÖT-, NOT-, NÄT-, STEN-, STOR-, UNDER-, ÖVER-TELN m. fl.
Avledn.: TELNA, v.1 -ing. förse med teln; ss. vbalsbst. -ning äv. konkret, om teln. Nordencrantz Arc. 304 (i handl. fr. 1723: Tellningar; konkret). Boberg telnade det nya Löjnätet. Reenstierna Årstadagb. 2: 41 (1814). Fiske må ej bedrifvas med användande af .. så telnad not eller annan rörlig garnredskap, att (osv.). FFS 1902, nr 31, s. 240. Jag sitter i min vrå och telnar nät / och intet händer i Johannekvällen. Mörne Kväll 17 (1931).

 

Spalt T 745 band 34, 2003

Webbansvarig