Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TEATRALISK te1atra4lisk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. th-)
Etymologi
[jfr ä. dan. teatralisk, t. theatralisch, till TEATRAL]
som rör l. tillhör l. är ägnad l. utgör teater; äv. som visar likhet med l. erinrar om teater; särsk.: som i dålig mening liknar teater i det att vara uppstyltad l. överdriven l. förkonstlad; jfr TEATERAKTIG, TEATRAL. Cavallin Herdam. 4: 353 (i handl. fr. 1736). St Rocs berömde och ingenieuse altare är Thetraliskt utan Majesté. Palmstedt Res. 67 (1779). Vid samma tid hade han för första gången i grannstaden Arboga fått åse en teatralisk föreställning. NFSander i 3SAH 4: 24 (1889). (Fabrikören) slog sig för bröstet med en vid och svepande gest, på samma gång teatralisk och uppriktigt patetisk. Hellström Malmros 39 (1931). Jag visste förresten inte om det var att vi inte var teatraliska av oss eller om vi var fega. Ström Bensin 10 (1997).
Avledn.: TEATRALISKHET, r. l. f. om egenskapen att vara teatralisk. Björkman (1889). I detta ”regissördrama” .. finnas givetvis scener av ren yttre teatraliskhet. Söderhjelm Levertin 2: 336 (1917).

 

Spalt T 617 band 34, 2003

Webbansvarig