Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TEAMWORK ti4mωœ1k l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, n.; best. (mera tillf.) -et; pl. (mera tillf.) -s.
Etymologi
[av eng. team-work, till TEAM o. work, arbete (jfr VERK)]
samarbete mellan två l. flera personer, lagarbete; dels speciellare om arbete (organiserat) i (fast) team (jfr TEAM-ARBETE), dels allmännare om (välfungerande) samverkan i par l. grupp. Bakom kulisserna har .. det militära samarbetet mellan Eisenhower och Montgomery endast varit en fortsättning på deras ”teamwork” under kriget. SvD(B) 22 ⁄ 3 1947, s. 4. Här behövs ett teamwork mellan pedagoger, psykologer, läkare, föräldrar. PedT 1951, s. 170. (Skildringen) av Sundsvallsdistriktets utveckling .. är resultatet av ett team-work. Rig 1959, s. 25. Det var vårt fina teamwork som gjorde att vi klarade av seglingen. DN 19 ⁄ 1 1985, s. 28.

 

Spalt T 599 band 34, 2003

Webbansvarig