Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TE, v.2 ter, tedde, tett
Ordformer
(äv. th-, -ee)
Etymologi
[fsv. te (sik) l. tea (sik); av mlt. tēn (fsax. tiohan); jfr got. tiuhan, mnl. tīen, ffris. tiā, fht. ziohan (mht. o. t. ziehen), feng. tēon, alla med bet. draga, ävensom fvn. togenn, p. pf., drogen, o. tjóa, hjälpa; till den rot som äv. föreligger i lat. dūcere, föra, leda, draga. — Jfr BETE, v.2, BRUDTÄMMA, HERTIG, INDUCERA, TÅG, rep, TÅG, marsch, TÅGA, seghet, TÅGA, marschera, TÖJA]
(†) begiva l. förfoga sig (från l. till ett ställe); äv. refl., särsk. i uttr. te sig till, särsk. bildl.: sluta l. vända sig till; jfr DRAGA, v. I 3 b, c. At han maa frillige haffue Sveriges riche til at thee om swa kan skee at han nödges till ath rymme för K(onung) cristiern. HSH 15: 21 (1526). Bekymbren war ock thes större, at the nw ingen hade, then the retteliga kunde tee sigh til. LPetri 2Post. 22 a (1555). Men när iagh skulle migh heem ått thee / Kunde iagh ey medh öghonen vpsee. Rondeletius 16 (1614). Huru kan iagh vthan sorg see, / I skolen så långt från oss tee? Prytz OS F 1 a (1620). En aff Keysarens Rådh .. sadhe .. thet wara Keysarens Befalning, at .. (de protesterandes legater) ingalunda skulle tee sigh vthur sina Herbergen. Schroderus Os. III. 1: 91 (1635). Hur dierfs du (dvs. en av kritiker ogillad skrift) te dig hit så skämd til alla rader? VitterhNöj. 3: 46 (1772).
Särsk. förb. (†): TE AN SIG. draga l. taga på sig (kläder). Tee an tigh sorgekläder, / Jemra tigh aff tin Stool, / Til Jorden slaghen nidher, / är tin Herr Fadher godh. PolitVis. 295 (1647).
TE SIG IHOP. dras till varandra. All ting som finnesz i Werlden / Teer sig ihoop. BröllBesv. 70 (c. 1660; uppl. 1970).

 

Spalt T 597 band 34, 2003

Webbansvarig