Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETE, v.2
Etymologi
[då det formellt närmast motsvarande mnt. betēn är uppvisadt bl. i helt andra bet., får ordet väl snarast anses vara bildadt på svensk botten, sannol. gm påverkan af BETE, v.1, af BE- o. TE, v., draga, begifva sig]
(†) refl.: begifva sig (ngnstädes hän). Vm idher .. någhot vppåkoma kunde .. och j idher til oss betee welen, skole j finna oss gynstig och welwilig emoth idher. G. I:s reg. 7: 350 (1531). Rett här wiliom wÿ bliffue, så få wÿ see, / Om någen will sig hÿt vth betee / Till at hempte watten. Holof. 24 (c. 1580).

 

Spalt B 1978 band 4, 1907

Webbansvarig