Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAXONOMISK tak1sonå4misk, stundom -ωn-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. taxonomisch, eng. taxonomic, fr. taxonomique; till TAXONOMI]
(i sht i fackspr.) som avser l. har att göra med taxonomi. särsk.
a) bot. o. zool. motsv. TAXONOMI a. Wikström ÅrsbVetA 183942, s. 302. (Forskarbristen märks) där kampen mot skadedjuren och studiet av deras fiender kräver tillgång till taxonomiska specialister. SvD(A) 8 ⁄ 1 1964, s. 11. Naturvetenskapernas taxonomiska system är klart klassificerande (florans och faunans indelningar i familjer, släkten, arter osv.). Malmberg Teckenl. 151 (1973).
b) språkv. motsv. TAXONOMI b. Sigurd Språkstrukt. 80 (1967). Det är .. betecknande att den taxonomiska lingvistiken hade sin största framgång inom fonologi och morfologi, där skillnaden mellan yta och djup inte är så stor som i syntaxen. Trampe o. Viberg Språkteori 61 (1972).

 

Spalt T 578 band 34, 2003

Webbansvarig