Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAPETSERI tap1etseri4, sbst.1, n.; best. -et; pl. -er.
Etymologi
om verksamheten att stoppa o. klä möbler o. d., tapetsera (se d. o. 1 slutet); särsk. om företag som bedriver sådan verksamhet l. verkstad där sådan verksamhet bedrives. Götes Tapetseri Eftr Sven-Ivar Holmgren Vasagatan 2. SvTapetserT 1967, nr 9, s. 10. Stoppa och klä om möbler .. Denna bok är tänkt att fungera som vägledning för nybörjaren i tapetseri. Hemslöjden 2001, nr 1, s. 24.
Ssg: TAPETSERI-VERKSTAD~20, äv. ~02. Heleneborgs Segelmakeri & Tapetseriverkstad. TelKatalYrk. 1967, S s. 694.

 

Spalt T 456 band 34, 2003

Webbansvarig