Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAPETSERA tap1etse4ra, v. -ade ((†) p. pf. -d Spegel GW 284 (1685)). vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE (se d. o.).
Ordformer
(tapetiser- 1814. tapetser- (-tz-) 1645 osv. tapezer- 17061743. tapiser- 17131744. tapisser- c. 1700. tapitser- (-tz-) 16491816. tappeser- 1697)
Etymologi
[jfr t. tapezieren, ä. t. äv. tapissieren; ytterst av fr. tapisser, avledn. av tapis, duk, matta (se TAPISSERI); formerna med -ets-, -ez- (i sv. o. t.) sannol av it. tapezzare, av fr. tapisser (se ovan); övriga former i sv. (tapetisera, tapitsera, tappesera) sannol. kontaminationer. — Jfr TAPETSERARE, TAPETSERI, sbst.1, TAPETSÖR]
1) (†; se dock slutet) med avs. på rum l. vägg l. möbel o. d.: klä l. täcka med tapet (se d. o. 1). HT 1895, s. 431 (1645). Thet är ey nytt, att Lyckan af Miszgunst kommer en Agathoclem sin tapezerade Trohn och Dionysium sin prächtiga Krona att förlåta. Lacander Gyllenstierna 48 (1706). Med feta kor på Samarre berg förstå här the Judiske vttolkare the höga, stora och wellustiga fruer, som tapiserade sin hus, vtstofferade them med kosteliga speglar och sengiar. Swedberg Dav. § 24 (1713). ÖoL (1852). — särsk. (numera mindre br.) i utvidgad anv.: förse möbel med (stoppning o.) klädsel av tyg l. läder o. d. Andersson (1845). Tapetserade möbler äro kända från äldsta tider. Genom avbildningar och fynd har dessa möblers konstruktion kunnat fastställas. Den bestod i stort sett däri att stoppade dynor och kuddar placerades på möbelstommens underlag av trä, skinn eller väv. HantvB I. 2: 303 (1934). Cannelin (1939).
2) med avs. på innervägg: sätta upp tapet (se d. o. 3) på; äv. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.; ss. vbalsbst. -ing, äv. konkretare, om resultatet. Widegren (1788). Icke dess mindre fullbordades arbetet i min hustrus kammare, så at den, efter skedd torkning, kan tapitseras. Muncktell Dagb. 2: 37 (1816). (Väggarna) utgöras af kala bräder utan målning eller tapetsering. Wachtmeister Ind. 1: 17 (1894). Under tiden ligger jag och studerar de senaste årens sörlandshändelser i de tidningar, med vilka hela kammaren är tapetserad. Haglund Lappl. 45 (1934). Vid tapetseringen observeras speciellt, att våderna klistras i lod, att mönstret passar exakt, att tapetens kant vändes mot dagern (osv.). IngHb. 5: 1402 (1948). De tapetserade för egna pengar ett rum när värden var ogin; de fick råd med färg-tv. Arnér Aprilsol 101 (1980). — särsk. i utvidgad l. bildl. anv. med avs. på yta: täcka (med ngt). Berzelius ÅrsbVetA 1829, s. 197. (Tofsvipe)Boet är en liten rund håla i jorden, ofta tapetseradt med grässtrån och rottågor. TurÅ 1900, s. 81. Smörj med mycket smör = tapetsera en tjockbottnad gryta, helst emaljerad, eller en eldfast form med lock. StKokb. 292 (1940).
Särsk. förb.: TAPETSERA OM. till 2: tapetsera på nytt. I morgon flyttas mamsells möbler .. ty det skall tapetseras om i denna vecka. Wetterbergh SamhKärna 1: 49 (1857). Ni vet kanske icke, att om ni dör här, hava vi rätt till en ersättning av 500 lire, ty då måste rummet tapetseras om. Lagergren Minn. 4: 355 (1925).

 

Spalt T 453 band 34, 2003

Webbansvarig