Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TANNO- tan1o-, äv. tan1ω-.
Ordformer
(tanno- 1861 (: tannogelatin). tano- 1898 (: tanolin))
Etymologi
[jfr t., eng., fr. tanno-; ssgform av TANNIN]
(i fackspr., i sht farm. o. kem.) i ssgr: som innehåller tannin.
Ssgr: TANNO-FORM -for4m; r.; i best. anv. utan slutartikel. [senare leden ellipsbildning till formaldehyd] kem. o. farm. kondensationsprodukt av tannin o. formaldehyd. (Apotekaren K.) Thedenius förevisade ett nytt preparat: tannoform och redogjorde för dess kemiska och terapeutiska egenskaper. Hygiea 1899, 1: 500. Tannoform .. används invärtes mot diarré .. äfven som ströpulver eller i salfva vid behandling af illaluktande sår o. d. 2NF 28: 440 (1918). BonnierLex. (1966).
-GELATIN. (†) blandning av gelatin o. tanninlösning. Den s. k. tannogelatin skall vara lim som blifvit behandladt med garfämne av ekbark. TTekn. 1861, 1: 281.

 

Spalt T 436 band 34, 2003

Webbansvarig