Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TANNIN tani4n, n. (Hygiea 1841, s. 65, osv.) l. r. (Björkman (1889) osv.); best. -et resp. -en; pl. -er.
Ordformer
(tanin 18851889. tannin 1834 osv.)
Etymologi
[liksom t. tannin, eng. tannin av fr. tannin, tanin, avledn. av tan, garvarbark, av ffr. tan, dets., av mlat. tan(n)um, dets., trol. till ett gall. ord för ek (jfr bret. tann, ek, fkorn. glas-tannen, järnek) av ovisst ursprung, med den i kemiska benämningar vanliga ändelsen -in. — Jfr TANNALBIN, TANNET, TANNIGEN]
(i fackspr., i sht kem., tekn., farm. o. med.) om gulbrunt, amorft, adstringerande ämne extraherat av bark l. frukter hos många växter, garvsyra (som används bl. a. vid garvning, färgning, tryckning o. i läkemedel). Berzelius ÅrsbVetA 1834, s. 235. Det är bekant att Tannin af Franska läkare mycket blifvit rekommenderadt som ett pålitligt surrogat för chinasalterna. Hygiea 1841, s. 65. Garfsyran (tanninet) i tebladen, som förekommer i mängder af 13 till 18 procent, skiljer sig till sina egenskaper från kaffets deruti, att hon svärtar jernsaltlösningar. UB 5: 93 (1873). Tannin .. kallas de esterartade föreningar mellan digallussyra och sockerarter, som utgöra huvudbeståndsdel av de i olika slag av galläpplen förekommande garvämnena. Kjellin (1927). Tannin bildar olösliga föreningar med ett stort antal metallsalter och organiska färgämnen. Det användes bl. a. i anilintryckfärger. GrafUppslB (1951). Tannin .. används vid garvning av läder samt som medel mot svamp vid lokalbehandling. Lindskog o. Zetterberg (1981).
Ssgr: TANNIN-BLÄCK. (†) bläck innehållande tannin. Garfsyrebläck eller tanninbläck. AHB 122: 10 (1885).
-DROPPAR, pl. farm. Lindgren Läkem. (1891). Krook Handköpsben. (1951).
-EXTRAKT. (i fackspr.) Galläppleextrakt eller tanninextrakt .. framställes genom att extrahera galläpplen, knoppar, garfvarbark och i allmänhet garfsyrerika ämnen med vatten. AHB 122: 15 (1885).
-FÄRGÄMNE~020. (i fackspr.) basiskt färgämne för färgning av i sht bomull. Tannin- el. basiska färgämnen, innehållande aminogrupper .. färga .. bomull först efter betning med tannin. 3NF 8: 152 (1927).
-HALT. (i fackspr.) halt (se halt, sbst.1 1) av tannin. Korkväfnaden (på hemlocksbarken) .. lär innehålla lika mycket, om ej mera tannin än den egentliga barkväfnaden .. tanninhalten utgör 10 % i medeltal. Jönsson Gagnv. 433 (1910).
-HALTIG. som innehåller tannin. Brödet var godt och vinet, om än starkt tanninhaltigt, dock drickbart för den, som ej har för höga fordringar på sådant. Ramsay Barnaår 6: 41 (1905).
-LAVEMANG. med. lavemang innehållande tannin (med adstringerande verkan). 2NF 24: 137 (1916).
-LÖSNING. (i fackspr.) lösning innehållande tannin. WoJ (1891). Upplös 1 g gelatin i 10 kbcm vatten. Tillsätt litet tanninlösning. En vit ostlik fällning av tanningelatin erhålles. Bolin OrgKem. 114 (1925).
-PREPARAT. farm. o. med. preparat innehållande tannin. 2NF (1918).
-TVÅL. (förr) tvål innehållande tannin. AHB 55: 19 (1871).

 

Spalt T 435 band 34, 2003

Webbansvarig