Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TANNET, adj. oböjl.
Ordformer
(taneet- i ssg 1620 (: Taneet brunnt, Taneetbrunt). taneett (th-, -h) 1557. tanet 1614 (: Tanetfärgat)1707, 1939 (: tanetfärgade). tanete- i ssgr 1544 (: tanetefärge)1796 (: Tanetebrunt). taneten(n)- i ssgr 1565 (: tanetennbrunt)1591 (:Tanetenbrunh). tanett 15581718. tannet 1673. tanneten- i ssg 1541 (: tanneten farue). teeneth 1543. tenet(h) 1543 (: Teneth brun)1557 (: Tenet brunt). tenete- (th-) i ssg 1555 (: Tenetebrunth)1565 (: Thenetebrunt))
Etymologi
[av mlt. tan(n)ēt, (gul)brun l. mnl. taneet, taneit, (gul)brun (nl. taneit), av ffr. tanné, tané, (lo)garvad, (gul)brun, p. pf. av tanner, taner, (lo)garva till tan, garvarbark (se TANNIN)]
(†) (om färg) som liknar garvad hud, läderfärgad. Item Etth paar Hosser, offwan teeneth Sammeth, med gyllene trådh öffuerlachtt. HH 1: 21 (1543). Opå minn Löön (mottagit) 30 al(nar) Tanett atlask. KlädkamRStettin 1631, s. 24 a. (Bland G. II A:s gångkläder) Ett par Strumpeband .. af Tanett Tafft. KlädkamRSthm 1718, s. 41.
Anm. I nedanstående källa (sannolikt avskrift av 1718) är tanell felaktigt för tanett tafft. Sahl. Konung Gustaf Adolphs kläder .. Strumpeband .. af Tanell. KlädkamRSthm 1760, s. 97.
Ssgr (†): A: TANNET-BLOMMERAD, p. adj. (läder)brunblommig. Tanet blomera Sammet. KlädkamRSthm 1638 A, s. 69 a. Tanet blomera Caffa. Därs.
-BRUN. (tannet- 15431671. tannete- 15551796. tanneten- 15651591) (läder)brun. En Teneth bruun Sammettz kiörtell. HH 1: 20 (1543). Enn stuffue tanetebrun blomeret samet. FörtHertJohLösegend. 55 (1563). 2VittAH 5: 155 (1796).
-FÄRGAD, p. adj. (tannet- 1614, 1939. tannete- 1544. tanneten- 1541) brunfärgad, läderfärgad. (Anhålles om) vj alne brun tanneten farue atlask. BtFinlH 3: 128 (1541). Livrustk. 193739, s. 209 (om ä. förh.).
-SAMMET. sammetstyg av (läder)brun färg. KlädkamRSthm 1629 C, s. 4 a.
B: TANNETE-BRUN, -FÄRGAD, se A.
C: TANNETEN-BRUN, -FÄRGAD, se A.

 

Spalt T 435 band 34, 2003

Webbansvarig