Publicerad 2002   Lämna synpunkter
TABELRAS tab1elra4s, förr äv. TABLE RASE. Anm. 1:o Av formen tabelras finns belägg på sg. best. -et (LoW (1911), Auerbach (1915)). 2:o Uttr. förekommer äv. i sin latinska form tabula rasa (Cannelin (1921), PedT 1959, s. 136).
Ordformer
(tabberas 1966. tabelras 1842 osv. tablerace 1838. table rase 18451986)
Etymologi
[av fr. table rase, av lat. tabula rasa, (vax)tavla med raderad skrift (se TAVLA o. RADERA, v.1). — Jfr TABBE, sbst.2]
1) (†) skrivtavla l. skiva o. d. på vilken inga tecken har ristats l. skrivits, ren (se REN, adj. 6 e) skrivtavla osv.; äv. bildl. Andersson (1845). Att det nyfödda barnet är ett tabelras .. kan endast de mest förblindade tro. DN 13 ⁄ 12 1969, s. 5.
2) (numera mindre br.) förhållandet att ingenting blir kvar (ngnstädes, av ngt), att allt tas bort l. töms; äv. betecknande total förödelse; särsk. i uttr. göra tabelras, göra rent hus (se REN, adj. 6 c), göra rent bord (se BORD, sbst.1 5 a β) (jfr TABBE, sbst.2); äv. bildl. Den som gör tablerace får .. 1 point (i kasino). HbiblSällsk. 1: 137 (1838). En tomhet i hjertat, förorsakad deraf, att blixtrarna från tvenne ögon nyss slagit ner deruti och gjort ett förfärligt ”tabelras”. Blanche Tafl. 1: 157 (1842, 1856). Det kan väl hända att en ovarsam armbåge råkar göra tablerase i detta bräckliga minnesalbum och splittrar det i bitar. Carlsson HelaSthm 245 (1912). (Läkaren) gjorde med ett enda svep av sin mäktiga arm tabelras beträffande alla specifika sjukdomar .. Samtliga sjukdomar .. bero alla på inflammation. Fåhræus LäkH 3: 62 (1950). ”Nu har vi tagit tabberas på allting”, sa Tok-Niklas .. och sannare ord hade han aldrig sagt. Det var därför som det här kalaset sedan .. kallades för ”Stora tabberaset i Katthult”. Lindgren NHyssEmil 139 (1966). SAOL (1998).

 

Spalt T 8 band 33, 2002

Webbansvarig