Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYNOPS synop4s, r. l. f.; best. -en; pl. -er; l. SYNOPSIS synop4sis, äv. 032, r. l. f. (3PrästP 8: 22 (1734: et extract eller synopsis), SNilsson (1826) hos Berzelius Brev 14: 47 osv.), äv. n. (SAOL (1998) osv.); best. -en (resp. -et), i best. anv. äv. utan slutart.; pl. -er. Anm. I ä. tid användes ordet äv. med gr.-lat. böjning. Wille H. K. M:t giärna hafwa een synopsin. CivInstr. 248 (1628; i bet. 1). The nederste hafwa i Synopsi kommit från början till Loc. de Scriptura Sacra. ÅbSvUndH 83—84: 130 (1733; i bet. 1).
Ordformer
(-ops 1733 osv. -opsis 1734 osv.)
Etymologi
[jfr t. o. fr. synopse, synopsis, eng. synopsis; av senlat. synopsis, av gr. σύνοψις, överblick, översikt, av σύν, samman (se SYN-), o. ὄψις, seende, syn, anblick, till stammen i ὄπωπα, har sett, o. ὄμμα, öga (se ÖGA) (jfr AUTOPSI, CYKLOP, OPTISK m. fl.). — Jfr SYNOPTIKER, SYNOPTISK]
1) (i fackspr.) om kort, åskådlig sammanställning av ngt; särsk. om kort sammanfattning av innehållet i en (skriven l. planerad) skrift l. flera skrifter, översikt; numera företrädesvis (i formen synopsis) om kortfattad framställning av l. utkast till handlingsförloppet i en film l. ett skådespel o. d. The Nedre hafwa explicerat och läst af synopsen från Loco de Homine till Loc. de Fide. ÅbSvUndH 83—84: 130 (1733). Mina kritpetrificater äro nu alla ritade .. Jag ämnar låta lithographera dem i Paris; men en synopsis på latin med beskrifningar etc. utgifver jag denna vår. SNilsson (1826) hos Berzelius Brev 14: 47. Ett filmmanuskript kallas en scenario och ett utkast till en sådan en synopsis, två ord som komma raka vägen från Hollywood. SvFolket 13: 109 (1940). Enligt överenskommelse hade jag skrivit en synopsis på min roman. Gustaf-Janson Stamp. 255 (1951). Filmstudions utlysta pristävlan om en kortfilm, antingen i scenario eller synopsis. Östergren (1951). Jag har skrivit några sidor efter vag synopsis. Gyllensten DiarSpirit. 13 (1968).
2) teol. om parallell uppställning av motsvarande texter hos de tre synoptikerna; äv. om tabellariskt uppställd hänvisning från textställe hos en synoptiker till motsvarande textställe hos övriga (i marginal till text). Ekbohrn (1868). Evangeliernas synopsis, (dvs.) sammanställning af de tre evangelierna utaf Matthaeus, Marcus och Lucas, hvilka berätta Jesu lefnad temmeligen lika. Dalin (1871). För det parallella studiet av evangelierna har man .. ett .. hjälpmedel i en modern synops. SvTeolKv. 1928, s. 286. En Peschittā-handskrift, som .. saknar synopsen i nedre margen. Friesen (o. Grape) CodArg. 82 (1928).
Ssgr (till 2; i fackspr.): SYNOPS-TABELL. tabellarisk uppställning av hänvisningar från textställe hos en synoptiker till motsvarande ställe hos de övriga, synopstavla. Friesen (o. Grape) CodArg. 82 (1928).
-TAVLA. jfr -tabell. Friesen (o. Grape) CodArg. 84 (1928).

 

Spalt S 15683 band 33, 2000

Webbansvarig