Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYNKRONOSKOP -kron1ωskå4p l. -krωn1o-, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr t. synchronoskop; av en ssgsform till SYNKRON o. -SKOP]
(förr) apparat som bringade två maskiner l. maskin o. växelström i fas (se FAS, sbst.3 4 slutet) l. synkroniserade dem. För att bringa två maskiner till synkronism .. (används) ett särskildt instrument, synkronoskop. 2NF 27: 1446 (1918). Speciella tavelinstrument för växelström .. Visarfrekvensmeter .. Synkronoskop trefas. SvTeknUppslB 1: 371 (1937). BonnierLex. (1966).

 

Spalt S 15665 band 33, 2000

Webbansvarig