Publicerad 1972   Lämna synpunkter
-SKOP -skå4p, sbst.2, n. (Swedenborg RebNat. 1: 208 (1711: thet .. telescope) osv.) ((†) r. l. m. Swedenborg RebNat. 1: 220 (1712: Microscopen), Ahlman (1872: Horoskop)); best. -et (ss. r. l. m. -en); pl. = (KunstHaandv. 31 (cit. fr. 1772: Microskop) osv.), äv. (numera knappast br.) -er (Block Progn. Dedik. 3 (1708: Horoscoper), SAOB M 935 (1944: mikroskoper)); förr äv. -SKOPIUM, n.; best. -iet; pl. -ier.
Ordformer
(förr äv. sc-. -op 1718 (: microscop) osv. -ope 1711 (: telescope)1744 (: Microscope). -open, sg. best. 1712 (: Microscopen)1738 (: horoscopen). -oper, pl. 1708 (: Horoscoper)1944 (: mikroskoper). -opium 1682 (: Microscopier, pl.)1797 (: Microscopier, pl.))
Etymologi
[jfr t. -skop, eng. o. fr. -scope, nylat. scopium; till gr. σκοπεῖν, se (besläktat med SPÅ), l. (de till d. o. bildade) σκοπός, iakttagare, –σκόπος, som iakttager. — Jfr -SKOPERA, v.2, -SKOPI, -SKOPISK, SKOPTOFILI]
ss. senare ssgsled.
1) i ssgr som beteckna (vetenskapliga) instrument med vilkas hjälp man kan se l. observera l. (okulärt) undersöka ngt; jfr ASTRO-, ELEKTRO-, GALVANO-, GYRO-, HYGRO-, KALEJDO-, LARYNGO-, MIKRO-, OFTALMO-, OTO-, PERI-, REKTO-, SPEKTRO-, STETO-, TELE-SKOP m. fl.
2) i ssgn HORO-SKOP.

 

Spalt S 4618 band 26, 1972

Webbansvarig