Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYMPATRIOT, m.
Etymologi
[jfr mlat. sympatriota; ytterst av gr. συμπατριώτης, landsman, ssg av σύν, samman (se SYN-), o. πατριώτης, landsman (se PATRIOT)]
(†) landsman (se LANDSMAN, sbst.2 2). NAv. 30 ⁄ 4 1657, nr 2, s. 1. Den hullheet och troheet hwar och En rättsinnig Sympatriot är emot sitt k. Fäderneslandh obligat. VDAkt. 1710, nr 271.

 

Spalt S 15566 band 33, 2000

Webbansvarig