Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SYMBIOTISK sym1biå4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. symbiotisch, eng. symbiotic, fr. symbiotique; avledn. av SYMBIOS]
biol. som präglas av l. i annat avseende hänför sig till symbios; jfr SYMBIOS 1. BotN 1886, s. 161. Vi ha här för oss tvenne organismer, å ena sidan potatisplantan .. och å den andra bladmögelsvampen .. vilka under månader leva symbiotiskt tillsammans såsom skenbart goda vänner uti plasmatillstånd, såsom mykoplasma. LAHT 1916, s. 578. Symbiotisk samlevnad är motsatsen till konkurrens. Men .. t ex förhållandet mellan vissa rovdjur och vissa gnagare är ett exempel på samlevnad snarare än på konkurrens. Ekosofi 17 (1983). — särsk. i utvidgad l. bildl. anv. (motsv. SYMBIOS 2). Man brukar säga att modern och barnet har ett symbiotiskt förhållande, där modern tillfredsställer barnets behov av föda, värme och omvårdnad och barnet tillfredsställer moderns behov av att vårda och ge värme. Crafoord BorderlPers. 16 (1971).

 

Spalt S 15539 band 33, 2000

Webbansvarig