Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SVÄRLIG, adj.; adv. -T.
Ordformer
(su- 1666. sv- (sw-) 1543—1628. n. sg. -ligit (-tt) 1543—1628. -ligt 1666 (ss. adv.))
Etymologi
[jfr d. sværlig, mlt. swärlik, ä. t. schwerlich av mht. schwerlich, av fht. swārlīh; avledn. av SVÄR, adj. (jfr SVÄRLIGEN). — Jfr SVÅRLIG, adj.]
(†) som vållar möda, svår (se d. o. 6), besvärlig; ss. adv.: svårligen (se d. o. 2); jfr SVÅRLIG 3. Wij förmärckie, att thet will ware oss fast swärligitt j längden, att holle sådane hoop främende krigzfolck her j Landet. G1R 15: 338 (1543). Saltpetret är allestedhes mycket upstegratt, och nu mehr svärligitt till att bekomma. RP 1: XXX (1628). Så monga ingång att en suärligt må uthkomma. Bolinus Dagb. 16 (1666).

 

Spalt S 15414 band 33, 2000

Webbansvarig