Publicerad 2000   Lämna synpunkter
SVÄRA, v.3
Etymologi
[kortform (l. möjl. skrivfel) för BESVÄRA, v.1]
(†) refl.: besvära sig (se BESVÄRA, v.1 III 2 b); jfr SVÄR, sbst.3 Vtan Marcus Marcussons hustru, som med sin man fremande är suärar sig pastor .. at the för osemia skul sellan tilhopa äro. Murenius AV 133 (1646).

 

Spalt S 15397 band 33, 2000

Webbansvarig