Publicerad 1999   Lämna synpunkter
SVECISERA sve1sise4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[till mlat. Svecia, Sverige, l. mlat. suecus, svensk (se SVECISM); jfr med avs. på bildningssättet ANGLISERA, GERMANISERA m. fl.]
(numera föga br.) försvenska (ngn l. ngt); jfr SVETICERA 2. Skånes svecisering. SthmFig. 1846, s. 373.

 

Spalt S 14983 band 32, 1999

Webbansvarig