Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGLISERA 1lise4ra l. 1gl-, äfv. -e3ra2 v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING,
Ordformer
(angloisera DA 1824, nr 190, s. 9)
Etymologi
[efter t. anglisieren, fr. anglaiser, ä. stafning angloiser; jfr eng. anglize]
eg.: göra till engelsk l. engelsman.
1) ombilda till likhet med engelsmän l. engelska förhållanden, sätta engelsk prägel på. Vi bo hos ett beskedligt prestfolk, som håller skola .. och äfven emottager fullväxta utlänningar för att anglisera dem. Geijer I. 3: 33 (1809). (England har till uppgift) att anglisera vildarne på alla söderhafvets öar. Agardh Stat. II. 2: 4 (1856).
2) veter. gm afskärande af svansens fällmuskler åstadkomma högre svansföring på (en häst); stubbsvansa (en häst) på (urspr.) engelskt vis. I .. England, hvarifrån den så kallade angliseringen hade sin upprinnelse. Wahrman Husdj. 119 (1807). Nilsson Fauna 1: 472 (1820, 1847). Anglisering kallas en förr mycket vanlig operation, som har till ändamål att genom afskärning af en del af svansens muskler tvinga hästen att bära svansen högt. Vennerholm o. Svensson Husdj. 9 (1892).

 

Spalt A 1428 band 1, 1898

Webbansvarig