Publicerad 1999   Lämna synpunkter
SVARTLISTA svar3t~lis2ta, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[ssg med SVART, adj., o. lista, upprätta förteckning, föra upp på en lista, avledn. av LISTA, sbst.2; jfr eng. black-list]
om organisation l. regering o. d.: med avs. på ngn l. ngt man vill varna för l. förbjuda kontakt med l. utesluta från marknaden l. bestraffa l. i annat syfte utöva påtryckning mot: förteckna l. registrera, uppföra på svarta listan; med avs. på idrottsman: ge startförbud för; äv. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.; äv. bildl. AB 2⁄1 1919, s. 7 (i p. pf., om båt). De allierades svartlistning av neutrala firmor. SDS 20⁄9 1945, s. 3. I England har två av hennes större filmer svartlistats och strukits från repertoaren. NDag 1948, nr 241, s. 5. Det är bara så rart att se detta: frälser man familjen åt någon, då först har man blitt svartlistad i en människosjäl. Rosendahl Lojäg. 200 (1956). En enda fråga till biblioteksmannen: tycker han Mykle ska svartlistas på svenskt bibliotek. DN(A) 1957, nr 299, s. 7. Han talade om strejken, om hur de som lett organisationssträvandena vid fabriken avskedats och svartlistats. Fogelström CafUtp. 35 (1970). Att statens livsmedelsverk har svartlistat vissa sjöar i Sverige därför att fiskarna har så höga halter av kvicksilver. Kihlström Gift. 44 (1986). DN 3⁄1 1988, s. 6 (med avs. på länder). Därs. 3⁄2 1988, s. 19 (i p. pf., om fisk). SDS 10⁄2 1989, s. 37 (ss. vbalsbst. -ning, i fråga om startförbud för löpare i tävling).
Ssgr: A: SVARTLIST-SYSTEM, se B.
B: SVARTLISTE-HOT. hot om svartlistning. RiksdP 1945, 2 K nr 12, s. 26.
-SYSTEM. (svartlist- 1954. svartliste- 1946 osv.) Det allierade svartlistesystemet på firmor i neutrala länder tilllämpas alltjämt lika noggrant som under kriget. SDS 13⁄4 1946, s. 3.
C: SVARTLISTNINGS-BOK. (tillf.) bok innehållande en förteckning över svartlistade personer. ÖgCorr. 18⁄9 1970, s. 9.

 

Spalt S 14948 band 32, 1999

Webbansvarig