Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SVABBA svab3a2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[av eng. swab l. möjl. av ett motsv., icke anträffat nl. l. lt. swabben (jfr mlt. swabben, plaska, t. schwabben, dets., äv. svabba); etymologiskt identiskt med sv. dial. svabba, om djur: äta glupskt o. ljudligt o. d., nor. nn. svabbe, plaska o. d., d. dial. (Bornholm) svabba, skvalpa, klucka, mlt. swabben, plaska; av ljudhärmande urspr. (jfr SVABB, interj.) l. möjl. i avljudsförh. till lit. sūpti, gunga, vagga, lat. supare, kasta, o. SOPA, v. — Jfr SVABB, sbst.1, 2, SVABB, interj., SVABBA, sbst., SVABBER, SVABLA]
fara över l. rengöra (ngt) med svabb (l. våt trasa o. d.); särsk. dels (o. urspr.) med avs. på fartygsdäck: fara över l. rengöra med svabb l. svabel, svabla, dels (speciellare, i fackspr.): rengöra (golv) med så våt svabb att eftertorkning krävs; äv. utan obj.; jfr SVABLA 1. Serenius (1741). (Sv.) Swabba .. (t.) mit einem Kehr-Wisch oder Besen kehren und fegen. Lind (1749). Av fysiskt tröttande sysselsättningar känner jag många: köra motionscykel vid hälsokontroll, dammsuga, rengöra sopskåp .. svabba under barnens sängar (osv.). DN 20⁄3 1973, s. 8. TNCPubl. 77: 57 (1983; speciellare). — särsk.
a) (vard.) med avs. på (person med tanke på hans) ansikte: (i sht mer l. mindre slarvigt l. vårdslöst) torka l. fara över med våt trasa o. d.; särsk. dels i särsk. förb., dels refl.: torka sig i l. fara över ansiktet med våt trasa. ”Nå, är det slut nu?” frågade jag, då det uppstod en paus. ”Kom med”, svarade han och svabbade sig i ansigtet. ”Jag skall tala om det därute”. Cavallin Stevenson Söderh. 48 (1897).
b) i utvidgad anv., för att beteckna hastig l. vårdslös målning (med mycket färg på penseln); särsk. i de särsk. förb. SVABBA UPP, ÖVER; jfr SVABLA 2 b.
c) bildl. Blöta himlar som svabbades som däcksgolv av motbjudande molntrasor. Aronson Medalj. 142 (1935).
Särsk. förb.: SVABBA AV10 4. (i sht ngt vard.) (mer l. mindre vårdslöst l. slarvigt) torka av ngt med svabb l. fuktig trasa o. d. Beskow FlyktPortug. 208 (1934; med avs. på vaxduk).
SVABBA UPP10 4 l. OPP4. (i sht vard.) med svabb l. våt trasa o. d. torka upp (ngt); ngn gg äv. (vard.) motsv. b: snabbt o. med mycket färg på penseln måla (ngt på vägg o. d.). Med penslarna doppade i grå eller rödaktig kalkfärg fick målarna svabba upp paneler och draperivåder på murarna. Näsström FornDSv. 2: 217 (1948). (Pojken) Gotthard ylade .. om detta aftonmål (dvs. utspilld välling), som .. nu svabbades upp med skurtrasan av Agnes. Rosendahl Lojäg. 19 (1956).
SVABBA ÖVER10 40. (i sht vard.) (mer l. mindre hastigt l. vårdslöst) torka l. fara över (ngt) med svabb l. våt trasa o. d.; särsk. dels (vard.) till a, dels till b, ss. beteckning för hastig l. vårdslös målning (med mycket färg på penseln). Carlsson 4711 140 (1921; med avs. på ansikte). Hustrun lade sig på knä. Hon svabbade hastigt över farstugolvet med borsten. Lo-Johansson Stat. 2: 158 (1937). Så kom 1600-talets stränga renlärighetsiver och började svabba över kalkmålningarna (i kyrkorna) med vitlimning. TurÅ 1944, s. 158.
Ssgr (Anm. Jfr svabb, sbst.2 ssgr): SVABB-REDSKAP~02 l. ~20. Svabbvagn (dvs.) vagn avsedd endast för transport av svabbredskap och vatten. TNCPubl. 77: 58 (1983).
-UTRUSTNING~020. Svabbutrustning (dvs.) utrustning bestående av svabb, svabbpress, hink(ar) och i vissa fall även svabbvagn. TNCPubl. 77: 58 (1983).
-VAGN. vagn avsedd för l. använd till transport av svabbredskap o. vatten. TNCPubl. 77: 58 (1983).

 

Spalt S 14715 band 32, 1998

Webbansvarig