Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUPER- ssgr (forts.; jfr anm. sp. 14582):
(6 a) SUPER-FORMIDABEL30~0020. Jersild BarnÖ 146 (1976).
(5) -FOSFAT1004 l. 30~02. (i fackspr.) konstgödselmedel framställt gm behandling av naturliga kalciumfosfater med svavelsyra; äv., i uttr. dubbelt superfosfat, om mineraliskt fosforsyrehaltigt konstgödselmedel som behandlats med fosforsyra i stället för svavelsyra. TSvLandtbr. 1857, s. 163. För öfwergödning af klöfwer- och gräswallar passa ganska wäl kalisalter och superfosfater, som blandade med hwarandra böra utsås på höstarna. Alm(Sthm) 1873, s. 41. VaruhbTulltaxa 1: 153 (1952: dubbelt). Superfosfat erhålles genom inverkan av svavelsyra på mineraliska råfosfater och utgör vanligen en blandning av monokalciumfosfat och kalciumsulfat. Därs. jfr ammoniak-superfosfat.
Ssgr: superfosfat-arbetare. (förr) = -fosfat-fabriksarbetare. Bland de många yrkesbeteckningarna kan nämnas oljeslageriarbetare .. och superfosfatarbetare. Carlsson SocOmgrupp. 242 (1966).
-behandla. LAHT 1932, s. 74.
-beredning. särsk. abstr. BtRiksdP 1872, I. 1: nr 21, s. 8.
-fabrik. (förr) LdVBl. 1888, nr 88, s. 3.
-fabrikant. (förr) MosskT 1890, s. 396.
-fabrikation. Ekenberg (o. Landin) 297 (1890).
-fabriksarbetare. (förr) YrkesförtArbFörmedl. 21 (1936). Därs. 15 (1952).
-fosforsyra. MosskT 1889, s. 201.
-framställning. SvIndustri 443 (1935).
-gips. (numera mindre br.) om blandning av gips o. superfosfat (använd till inströmedel i ladugård o. d.). Juhlin-Dannfelt (1886). 2UB 7: 460 (1903).
-giva. (numera mindre br.) jfr giva, sbst. 2. LAHT 1931, s. 497. Sonesson BöndB 824 (1955).
-gödning. SAOL (1900).
-gödsla, v., -ing. gödsla med superfosfat; särsk. dels i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv., dels ss. vbalsbst. -ing. MosskT 1888, s. 128 (i p. pf.). Feilitzen Upps. 28 (1897).
-tillverkning. LAHT 1931, s. 386.
(6 a) -FOSFORISTISK30~0020. mycket l. i hög grad fosforistisk. SvLitTidn. 1821, sp. 429.
(1) -FRONTALE 1perfronta3le2, n.; best. -et; pl. -en. [jfr eng. superfrontal, av nylat. superfrontale, senare leden till frontalis, avledn. av frons, panna (se front)] (i fackspr.) retabel. Hildebrand KyrklK 102 (1875). Den (medeltida) prydnad å sjelfva altarbordet, som kallades superfrontale och till sist fick form af ett större eller mindre altarskåp. Dens. Medelt. 3: 532 (1901).
(4) -FÄRJA30~20. mycket stor färja med plats för många passagerare. LD 18⁄6 1958, s. 4.
(4) -FÖRSTORING30~020. mycket stor förstoring. Felande atomer upptäcks med superförstoring. NTeknik 1972, nr 4, s. 8.
(4) -GIGANT30~02. astron. = -jätte; jfr över-jätte. Wallenquist AstrVT 242 (1977).
(6 b) -GOLF30~2. ytterst lysande golf. DN 17 ⁄ 5 1981, s. 34.
(7) -GONORRÉ30~002. med. jfr -infektion. DN 19 ⁄9 1984, s. 15.
(6 a) -HEMLIG30~20. Det bästa 1956, nr 1, s. 17.
(6 a) -HET30~2. (vard.) särsk. bildl.: jätteaktuell. Alla vi som var med på 60-talet när Beatles var det superhetaste popnamnet. DN 23 ⁄ 8 1975, s. 9.
(4 a) -HETERODYN 1perheterody4n, äv. 30~102, r.; best. -en; pl. -er. [jfr eng. superheterodyne, fr. superhétérodyne; elliptiskt för -heterodyn-mottagare] (i fackspr.) = -heterodyn-mottagare. SvD(B) 23⁄3 1926, s. 6.
(4 a) -HETERODYN-MOTTAGARE, förr äv. -heterodyne-mottagare. [jfr eng. superheterodyne receiver, av supersonic (se -sonisk) o. heterodyne, till hetero- o. gr. δύναμις, kraft (se dynamik), o. mottagare] (i fackspr.) apparat för högfrekvensförstärkning; särsk. om radiomottagare där den mottagna signalen blandas med en i apparaten frambringad signal, varvid en ny signal uppstår som har så hög frekvens att den ej kan uppfattas av det mänskliga örat; jfr super, sbst. 2NF 38: 82 (1925). Superheterodynmottagare, superheterodyner eller suprar äro sådana mottagare, där den mottagna signalen frekvensomvandlas till en viss konstant frekvens, s. k. mellanfrekvens, till vilken huvudsakliga förstärkningen jämte selektiviteten är förlagd. SvTeknUppslB 2: 364 (1939).
(4, 6 b) -HJÄLTE30~20. hjälte med en eller flera övernaturliga krafter; särsk. om sådan hjälte i amerikansk serie. DN 30⁄4 1974, s. 1. Seriernas superhjältar. DN 8⁄11 1989, s. 4.
(4) -HOP30~2. astron. om stor ansamling av galaxer. Wallenquist AstrVT 135 (1977).

 

Spalt S 14587 band 32, 1998

Webbansvarig