Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUPER- ssgr (forts.; jfr anm. sp. 14582):
(6 b) SUPER-SKIDA30~20. skida med förträffliga egenskaper, skida som är överlägsen andra skidor. SmålP 4⁄2 1976, s. 15.
(6 b) -SKOG30~2. om skog som producerar timmer flera gånger snabbare än vanlig skog. NTeknik 1974, nr 25, s. 7.
(6 a) -SNABB30~2. Expressen 28⁄8 1964, s. 4. Man samarbetar .. med de japanska statsjärnvägarna, när det gäller konstruktion av nya supersnabba tåg — för hastigheter över 500 km ⁄ h. NTeknik 1970, nr 11, s. 6.
(4 c α) -SOLID30~02. mycket l. synnerligen solid (se solid, adj. 4 b); särsk. (psykol.): lugn o. besinningsfull o. försiktig, sansad; motsatt: subsolid. Den supersolide är långsam, stadig, sansad, kringsynt, objektiv o. eftertänksam. PsykPedUppslB 2171 (1946).
(4) -SOLIDITET30~0002. särsk. (psykol.) jfr soliditet 4 c slutet o. -solid. PsykPedUppslB 2171 (1946).
(4 c β) -SONISK30~20. [av eng. supersonic] (i fackspr.) om hastighet, flygplan o. d.: som har högre hastighet än ljudets, som går med överljudshastighet, överljuds-; om ljud o. d.: som ej kan uppfattas av människoörat. (Fladdermössen) kan frambringa en serie olika läten, en del t. o. m. supersoniska, dvs. så höga att de ej kan uppfattas av människoörat. BokNat. Liv. 220 (1951). Som supersonisk hastighet brukar betecknas en fart på mellan ljudets hastighet och fem gånger så stor fart. SvD(A) 3⁄9 1957, s. 3. DN(A) 10 ⁄ 2 1965, s. 21 (om flyg).
(4 c α) -STABIL30~02. mycket l. i hög grad stabil; särsk. (psykol.): känslokall o. intellektuell; motsatt: substabil. Den superstabile är kall, i intensiv riktning driftig, idériktad, skicklig o. elegant. PsykPedUppslB 2171 (1946).
(4) -STABILITET30~0002. hög l. övernormal stabilitet; särsk. (psykol.). PsykPedUppslB 2171 (1946).
(4) -STALL30~2. flygv. stall (se stall, sbst.4) i mycket hög anfallsvinkel mot luftströmmen. AB 19 ⁄ 11 1964, s. 6.

 

Spalt S 14598 band 32, 1998

Webbansvarig